نحوه نگهداری از رزین تانک :

1.برای پاک سازی داخل رزین تانک از الکل استفاده نکنید.بجای آن از دستمال نخی نرم مرطوب برای پاک کردن رزین باقی مانده استفاده کنید و در نهایت با دستمال نخی نرم آنرا خشک کنید.

2. اگر یک روز بیشتر با رزین تانک کار ندارید لطفا رزین را به داخل بطری تیره برگردانید.در صورتیکه رزین در داخل رزین تانک باقی بماند تدریجا باعث خوردگی چسب مورد استفاده شده در آن می باشد و باعث استهلاک سریعتر رزین تانک است.
سپس رزین تانک را کاملا پاک کرده و خشک نگهدارید.