نکات مهم در پرینت کست های مربوط به الاینرها:

1- توصیه می شود قطعات بصورت توپر پر پرینت شود. در این صورت کمترین اعوجاج یا دیستورژن احتمالی در مدلها رخ خواهد داد.
همچنین بعد از پرینت مدلها را در معرض نور محیطی اتاق به مدت طولانی رها نکنید. این کار باعث ایجاد خمیدگی یا دفرم شدن و یا دیستورژن خواهد شد بخصوص در حالتی که مدل توخالی
باشد.
مدلهای را بمدت بیشتر از 3 دقیقه در داخل لایت کیور پست کیور نکنید. پست کیور اضافی باعث ایجاد دیستورژن در کار خواهد بود.

2- در صورتیکه قصد تو خالی زدن کست ها را دارید، بعد ازتو خالی کردن حتما ضخامت 3 میلی متر گوشت از طرفین را نگه دارید. بعد از توخالی شدن حتما یک بار بوسیله دکمه repair نرم افزار Netfabb مدل را کاملا از نطر مش بندی مشکل داراحتمالی، اصلاح کنید. در غیر اینصورت ممکن است در هنگام اسلایس و تولید عکس، بر خی لایه ها دچار شکاف و یا ریزش شوند.
3- پرینتها بصورت عمودی انجام شوند.
4- ارتفاع ساپرتها حداقل 4 میلی متر باشند تا بتوان با دیسک یا فرز مدل ها را از ساپرت جدا کرد.
5- مدلها را با کاردک از سطح پلیت جدا نکنید با فرز جدا کنید تا کمترین آسیب به مدلها در هنگام جدا کردن برسد.
6- حنما قبل از خالی کردن رزین به رزین تانک ( حوضچه) ظرف رزین را بخوبی بصورت عمودی بمدت 30 ثانیه تکان دهید.
7- کف رزین تانک را همواره از جهت عدم وجود رزین های کیورشده جامد, چک کنید.
8- کف پلیت را همواره کاملا تمیز و صاف کنید.وجود هر گونه جسم جامد چسبیده به کف پلیت باعث بروز مشکل در پرینت مانند عدم چسبیدن مدل به کف پلیت خواهد شد.
9- زبان قابل فهم برای پرینتر، عکس های تولید شده نهایی است. بنابراین قبل از ارسال عکس ها به داخل نرم افزار پرینتر، حتما آن ها بصورت کلی چک کنید.در هیچ کدام از عکس ها نباید نقطه و یا بخش سفیدی وجود داشته باشد که آن نقطه سفید و یا بخش در عکس قبلی وجود نداشته باشد، به عبارت دیگر در هر لایه حتما و حتما هر بخش باید بخش قبلی خود در لایه قبلی خود بچسبد.
10- برای تمیز کردن مدل ها، بهتر است انها در داخل الکل غوطه ور نکنید، ابتدا با دستمال نرم رزین باقی مانده روی انها را پاک کنید، سپس در چند مرحله الکل سفید بالای 90 درصد را روی آن اسپری کنید و در چند مرحله با دستمال پاک کنید. دقت کنید نباید باقی مانده ای رزین روی مدل باقی بماند. زیرا در مرحله پست کیور، این رزین های باقی مانده کیور می شوند و باعث تغییر سایز خواهند شد.
11. دقت کنید تانک رزین ( حوضچه نگهدارنده رزین) یک وسیله مصرفی دستگاه پرینتر سه بعدی بوده و عمر محدودی دارد.
بنابراین استفاده بیش از عمر طبیعی آنها باعث ریزش مدلها و همچنین کدر شدن و ناصاف شدن سطح آنها بعد از مدتی باعث ایجاد دیستورژن در کار خواهد بود.