ارسال پیام

Please enter your name
Say something! https://github.com/igoshev/laravel-captcha

اطلاعات تماس

  • آذربایجانشرقی، تبریز، خیابان پاستور قدیم، مابین شریعتی جنوبی و لاله زار، مرکز رشد تجهیزات پزشکی، طبقه زیر زمین

  • ‌BMI@pixdent.com

  • 09991421515

Working Hours

  • Monday - Friday - 9am to 5pm
  • Saturday - 9am to 2pm
  • Sunday - Closed